Wall вести

06-07-2015
6-ти Конгрес на Фармацијата во Македонија со меѓународно учество / 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation

Драги колеги Ни претставува огромна чест и задоволство што имаме можност да го најавиме и да Ве повикаме да земете активно учество на 6-тиот Конгрес на Фармацијата во Македонија со меѓународно учество кој ќе се одржи од 1-5 Јуни 2016 год. во Охрид. Првото соопштение за Конгресот можете да го симнете тука: Во име на Организацискиот и Научниот одбор на Конгресот Ве молиме истото да го проследите до Вашите колеги и соработници во земјава и странство со покана за нивно учество!   Dear colleagues It is our great pleasure that we have opportunity to announce and invite You to participate at the 6th Congress of Pharmacy of Macedonia with international participation that will be held on June 1-5 2016 in Ohrid, Macedonia. You can download the first announcement here: On behalf of the Scientific and Organizing Committees Please forward this announcement to your colleagues and collaborators in the country and abroad with the invitation for their participation!